Met je partner

Als we ons verbinden met elkaar waar het pijn doet, ontstaat er geluk. Dirk de Wachter

Lukt het je niet om een relatie aan te gaan, die je voldoening geeft en je sterker maakt? Lukt het je niet om zielsveel van iemand te houden? Vertrek je steeds weer of vlucht je in werk of iets anders? Of kun je de spanning niet goed aan?

Als je relatie onder druk staat, kan een relatiecoach uitkomst bieden door te helpen de spanning in de relatie te doorbreken. Relatiecoaching helpt je te zien wat er met je relatie is gebeurd en wat het effect daarvan is op de liefde.
In deze gesprekken ben ik er als coach op gericht om eerst de druk van de ketel te halen en daarna de patronen die tot verwijdering leiden met elkaar op te sporen. Daarna vraag ik partners naar mogelijkheden om weer te verbinden op het punt waar ze elkaar kwijt raakten. Want dan ontstaat er geluk!

Werkwijze relatiecoaching

In de gesprekken laat ik partners met elkaar onderzoeken wat zij voor elkaar kunnen doen om hun relatie weer zo te maken, dat ze er samen in kunnen ‘wonen’. Het ‘re-pairen’, oftewel het verbinden met elkaar daar waar het pijn doet, is waar het om draait. Daar is moed voor nodig. Als dit lukt, ontstaat er weer veiligheid en verbinding in de relatie. Als dit niet lukt, help ik om de relatie veilig te ontvlechten, zodat de partners goed uit elkaar kunnen gaan. Ook dat kan een goede uitkomst zijn van de coaching.

Ik werk eerst drie tot vijf keer met stellen. Als er ├ęcht niks gebeurt, stop ik. Als het wel werkt, bepalen we in overleg wat er verder nog nodig is.