Met je partner

Als we ons verbinden met elkaar waar het pijn doet, ontstaat er geluk. Dirk de Wachter

Als een relatie onder druk staat, kan een relatiecoach uitkomst bieden door te helpen de spanning in de relatie te doorbreken. Door samen te zoeken naar de knelpunten in de relatie, maar ook naar de verlangens. Na de eerste fase van een relatie komen we soms met onze pijnpunten tegenover elkaar te staan en hebben we daar geen antwoord op. In de gesprekken onderzoek ik samen met jullie wat er mogelijk wordt als je de macht én onmacht van de ander een plek kan geven zodat je je relatie naar een volgende fase kunt brengen. Op een manier die jullie past en voor jullie de moeite waard is.

Werkwijze relatiecoaching

Omdat relatiecoaching er op gericht is snel resultaat te behalen, beginnen deze meestal met een beperkt aantal gesprekken. In deze gesprekken halen we eerst de druk van de ketel en sporen we de patronen op die tot spanning leiden en zoeken we naar mogelijkheden om de patronen te doorbreken. De gesprekken bieden je de tijd om te reflecteren op je relatie en dat wat er onderweg veranderde en wat de effecten daarvan zijn.

Afhankelijk van het verloop daarvan, nemen we in overleg een beslissing over eventuele vervolgsessies. Daarin werken we aan het herstel van veiligheid en verbinding in de relatie. Of aan het veilig ontvlechten van de relatie. Want elke begeleiding kent een unieke uitkomst.