Voor jou als vader

“Aan elk zaadje zit een vader….”

Heb je een vaderwens en wil je vader worden in een regenbooggezin? Vraag je je af hoe je dat aanpakt? Hoe je samen de basis legt voor zo’n gezin? En heb je al voor ogen hoe je wil je dat jouw plek als eruit moet komen te zien? Als ervaringsdeskundige kan ik je helpen bij het vormgeven van jouw wens. Een advies geven waar je levenslang plezier van hebt. Want weet jij eigenlijk wel waar je aan begint?

Waar moet je als vader rekening mee houden als je in dit avontuur stapt?

Elke man kan vader worden. Maar voor een homoseksuele man betekent dit meestal wel dat hij -alleen of samen met zijn partner- in een constructie belandt. En dat maakt het allemaal net anders.
Constructies zijn op zich niet verkeerd. Sterker nog, regenbooggezinnen kunnen niet anders tot stand komen. Maar de constructie die je kiest, bepaalt wel hoe je daarin vader kunt zijn. En past deze constructie en de plek die je daarin aangeboden krijgt bij jouw vaderwens en de manier waarop jij je vaderschap voor je ziet.

Wat is er allemaal anders?
1. Er bestaat geen liefdesrelatie tussen de vaders en moeders in een regenboogconstructie. Door een kind te verwekken in een andere relatie breek je op een bijzondere manier in in deze relatie van de moeders en breek je uit je eigen relatie. Dit heeft onherroepelijk effecten op de relatie van beide partijen. De meeste toekomstige regenboogouders zijn zich hier niet van bewust.
2. Vaders kunnen kinderen niet erkennen zonder toestemming van de moeders.
3. Bloedbanden lopen door de relaties in een regenbooggezin heen en leggen druk op de beide liefdesrelaties.
4. Juridisch kan een kind maar twee ouders hebben met bevoegd gezag. De anderen staan buiten het gezag en hebben als het er op aan komt niets in te brengen. Dit leidt tot een machtsverschil tussen diegene(n), die het voor het zeggen hebben en zij die het niet voor het zeggen hebben.
5. De juridische overeenkomst oftewel gezinsvorm die je kiest, bepaalt vooral de plek van de vader in de constructie.
6. Vaders krijgen vaak een plek toegewezen. De vraag is of dat ook de plek is waar je als vader mee uit de voeten kan.
7. Kinderen groeien vanaf het begin op een in een ‘gesplitst systeem’ met de mogelijke gevolgen ervan.
8. Mannen stappen vaak later in en vaak met een vaderwens. Hoe groter de vaderwens, hoe meer er te onderhandelen is aan het begin.
9. De’toeëigeningsstijlen’ van moeders worden pas duidelijk als de kinderen er zijn.
10. ‘Het contract is een foto, de werkelijkheid een film’ oftewel afspraken, die je bij de start maakt voorzien vaak niet in wat er echt nodig is als de ‘film echt gaat draaien’.

Over bovengenoemde uitdagingen moet je het met elkaar kunnen hebben als er spanning ontstaat. Ook hier stranden de gezinnen op de gesprekken die niet gevoerd kunnen worden.

Weten waar je aan begint.

In mijn consultatie geef ik je een doorkijkje in de wereld waar je in stapt als je besluit om vader te worden in een ‘regenbooggezin’. Waar krijg je mee te maken en waar moet je je terdege van bewust zijn. Welke plek in het gezin krijg je aangeboden? En kun jij voluit ‘JA’ zeggen tegen die plek?
In een paar gesprekken help ik je om in te zoomen op het avontuur, zodat je beter weet waar je aan begint.